Zřícenina hradu Šelenburg

Na zříceninu se dostanete nejlépe od penzionu Šelenburk v Krnově po zelené trase. 

Vzdálenost od penzionu Šelenburk je cca 1 km.

Hrad Šelenburg je téměř na dohled rozhledny Cvilín, poutního  místa Cvilín a Kudlichovy rozhledny.   


Šelenburg se vyskytuje i pod jmény Cvilín nebo Lobenštejn. Stojí na plochém temeni vrcholu Hradní kopec ve střední části hřebene mezi obcí Úvalno a městem Krnov. 


První zmínka o hradu se uvádí pod jménem Lobenštejn v roce 1238. Byl založen Přemyslovci. K částečné obnově hradu došlo po dobytí Matyášem Korvínem v roce 1474. Král po roce 1493 udělil zdejší panství i s hradem Janovi ze Šelenberka, který okamžitě zahájil opravu a rozsáhlou přestavbu hradu. Také Janovi potomci v přestavbě hradu pokračovali a začali ho nazývat Šelenbug.

V roce 1523 ho prodali braniborskému markrabímu Jiřímu Hohenzolernskému z Ansbachu, který v přestavbě hradu pokračoval. Přestavba byla dokončena až téměř po třiceti letech. V 16. století sídlo sloužilo jako lovecký hrádek. Od roku 1622 vlastnili hrad Lichtenštejnové. 

Po třicetileté válce byl Šelenburg nadobro opuštěn a začal chátrat. Dochované jsou příkopy a valy, zbytky zdí a kleneb paláce a budov, studny a velké válcovité věže.