Vodní náhon a vodopád Karlova Studánka

Umělý vodopád nalezneme v horní části lázeňské obce Karlova studánka. Je napájený vodou z vykopaného náhonu od Bílé Opavy a sbírající vodu ze svahů a drobných pramenů.  Kolem náhonu vede červená místní turistická trasa.  

Koncem 19. století, kdy se v Karlové Studánce mohutně rozvíjel balneo provoz, vznikla vyšší potřeba užitkové vody. A tak se tehdejší stavitelé rozhodli vybudovat umělý náhon v lesích nad lázněmi.

Do nezpevněného a otevřeného koryta, které je dlouhé přibližně 850 metrů svedli  část vody z Bílé Opavy až do Letních lázní a do roku 1956 poháněl také turbínu vodní elektrárny vedle Slezského domu. Energie vody přeměněna v elektrickou postačila na noční osvětlení celé Karlovy Studánky.

Dodnes voda z náhonu prýští ze všech vodotrysků a fontán v Karlově Studánce.

Samotný vodopád tvoří jalový přepad z náhonu. Zda stavitelé tehdy počítali i s potěchou lázeňských hostů, o tom dobové prameny mlčí. Vbrzku se však vodopád stal vyhledávanou turistickou atrakcí. Vděčí za to i své přístupnosti. K vodopádu je možné dojít po pár schůdcích z parkoviště U Huberta na horním konci Karlovy Studánky. Vodopád dosahuje výšky 20 m a patří k nejznámějším a nejdostupnějším vodopádům u nás.