Šerák a Obří skály

Trasa: Ramzová,žst. (červená) - Ramzová, lanovka - Nad Dobrou vodou - Černava, lanovka - Šerák, rozc.( modrá) - Šerák, tur.chata, Pod Šerákem - Obří sklál, rozc. - Pod Obřími skalami (zelená) - Vražedný potok - Ramzová, lanovka. 

Celá trasa vede po červené, modré a zelené turistické značce. 

Délka trasy: 11 km 

Obtížnost: střední 

(možnost z Ramzové vyjet lanovkou na Šerák nebo mezistanici Černavu)

Turistická cesta začíná u železniční stanice Ramzová a vede nás k lanovce, poté příjemným stoupáním až na Šerák k chatě Jiřího.

Cesta dále pokračuje po modré turistické trase ke krásné vyhlídce na Obřích skalách, sestup k nim je místy velice strmý, poté k Vražednému potoku a příjemnou lesní cestou zpět k lanovce Ramzová. 

Od turistické chaty Jiřího na Šeráku si můžeme udělat odbočku na vrch Keprník         Z rozcestí Šerák - turistická chata se vydáme po modré na rozcestí Šerák a následné rozcestí Pod Keprníkem, odkud vede na vrchol Keprníku do pozvolného kopce červená turistická značka. 

Šerák (1350,8 m n.m.)  dvanáctý nejvyšší vrchol Hrubého Jeseníku v podcelku Keprnická hornatina. Na vrcholu této mohutné hory vystupuje šedá keprnická rula.Temeno vrcholu je porostlé rozvolněným smrkovým lesem s porostem uměle vysazené borovice kleče. Poblíž vrcholu stojí turistická chata Jiřího, ležící v nadmořské výšce 1351 m.n.m Chata má kamenný podklad starší více jak 110 let. Je zde zrekonstruovaná nová restaurace.

Obří skály (1081,5 m n.m.)  Jsou skaliska tvořící vedlejší vrchol Šeráku. Je to mohutná, téměř kilometr dlouhá, 10 - 16 m vysoká skalní hradba. Charakteristické je zvětrávání svoru se zajímavými drobnými tvary - žlábky, skalními hřiby, skalním oknem a pokličkami. Je součást NPR Šerák - Keprník.