Rejvíz

Trasa: Rejvíz, penzion (modrá) - Rejvíz , rozc - Vstup do rezervace - Mechové jez. - Vstup do rezervace ( žlutá) - U pomníku - Rejvíz, penzion. 

Celá trasa vede po modré a žluté turistické značce. 

Délka trasy: 2,5 km 

Obtížnost: lehká

Turistická cesta začíná u restaurace Rejvíz, kterou určitě stojí za to navštívit, dále nás cesta povede po modré turistické cestě až k mechovým jezírkům.

Závěrečná část naučné stezky vede po povalovém chodníku až k velkému mechovému jezírku. Vstup k nedalekému mechovému jezírku není povolen. 

Národní přírodní rezervace Revíz je největším moravským rašeliništěm se dvěma jezírky a prochází jím naučná stezka po dřevěných chodnících.

Závěrečná část naučné stezky vede velkému mechovému jezírku. Vstup k nedalekému mechovému jezírku není povolen.