Naučná stezka Velká Kotlina

Trasa: 

Karlov, rest. Praděd (modrá) - Karlov rozc. - Slezská cesta - Velký kotel,nástup - Velký kotel - Nad velkým kotlem - Nad Ovčárnou - Ovčárna,chata (žlutá) - Pod Ovčárnou - Nad vodopády Bílé Opavy - Rezervace Bílé Opavy - Karlova Studánka, Hubertus

Délka trasy: 13 km        Obtížnost: střední

Velká kotlina představuje mohutný skalnatý kar. Velká kotlina byla modelována svahovým horským ledovcem v poslední době ledové. Na dně Velké kotliny zvané také Velký kotel na úbočí hory Vysoká hole je dodnes dobře patrný pozůstatek ledovcové morény, na jejímž dně se sníh udržuje až do června či července. 

Velká kotlina je téměř bezlesá. To proto, že se zde často vyskytují laviny. 

Vlivem příhodných životních podmínek na úbočí Vysoké hole ve Velké kotlině vznikla pestrá mozaika rozmanitých stanovišť, na kterých se vyvinulo a udrželo mimořádné množství vzácných rostlinných i živočišných druhů s velkou řadou endemitů. 

Stručný popis: 

Tato stezka je bezesporu nejpoutavější stezkou turistů v CHKO Jeseníky.                Začíná a vede podél toku řeky Moravice přes přírodní rezervaci Velká kotlina nad Temnou, kde končí popis trasy sedmou tabulí.                      Dále cesta pokračuje k Ovčárně kde se napojíme na Naučnou stezku Bílá Opava. Celá trasa končí v Karlové Studánce.