Naučná stezka Bílá Opava

Trasa: 

Karlova Studánka(KS) vodopád - k parkovišti pod Bílou Opavou(BO) - Rezervace Bílé Opavy - Nad vodopády BO - Pod ovčárnou - Chata Barborka - Ovčárna chata, bus.

Délka trasy: 7km          Obtížnost: střední                      

  • modrá značka 

Začátek je společný se žlutou značkou u hotelu Hubertus doprava směr Jeseník (800 m), u odpočívadla se dáte doleva do lesa, na rozcestí se žlutou značkou.                                     Na Paloučku se dáte doprava a lesní cestou jižním úbočím dojdete na chatu Barborku, (celkem 6,5 km), odtud je to 3 km po asfaltu na Praděd. Trasa méně náročná.

  • žlutá značka 

Naučná stezka Bílá Opava vede nejkrásnějším jesenickým horským údolím, začátek je společný s modrou zn. až Na Palouček, odtud začíná náročné stoupání proti proudu Bílé Opavy (žebříky, lávky, kluzké kameny) až na souběh s modrou zn., která vás dovede k chatě Barborka (celkem 7 km, převýšení 450 m).

Stručný popis: 

Naučná stezka Bílá Opava prochází po mnoha mostcích, schodištích a lávkách po březích vodního toku Bílé Opavy. Nejkrásnější horské bystřiny Hrubého Jeseníku. 

Kromě několika vodopádů, četných kaskád, peřejí a skalních útvarů vám naučná stezka Bílá Opava nabízí na sedmi informačních tabulích i základní informace o přírodě, žijících živočišných druzích a rostlinách této jedinečné rezervace.